Külgpaneeli navigatsioon

"Vilma loosib, Vilma moosib" kampaania reeglid

 1. Kampaania ja auhinnad korraldab: Orkla Eesti AS, Põrguvälja tee 6, Lehmja küla, Rae vald, 75306 Harjumaa; registrikood: 11267031; telefon: 6877710, e-post: info@orkla.ee (edaspidi korraldaja).
 2. Loosimised korraldab agentuur Loom Digital OÜ
 3. Kampaania ala: Eesti Vabariik
 4. Kampaania periood: 02.08–01.10.2021
 5. Kampaania võidufond: 5950 eurot
 6. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
 7. Kampaanias osalevad järgmised Vilma ja Kalevi tooted:
Vilma Juubeli tordipulber 450g EAN 4740141020005
Vilma muffinipulber 400g EAN 4740141060254
Vilma šokolaadimuffinipulber 400g EAN 4740012460145
Vilma ülepannkoogijahu 400g EAN 4740012460275
Vilma pannkoogijahu 400g EAN 4740012460282
Vilma pitsapõhjapulber 400g EAN 4740141021118
Vilma õhukese pitsapõhja pulber 400g EAN 4740012460176
Vilma mooniseemnekoogi jahu 400g EAN 4740012460299
Vilma vähendatud rasvasisaldusega kakaopulber 150g EAN 4740012030874
Kalev küpsetusšokolaad piima 200g EAN 4740012035572
Kalev küpsetusšokolaad tume 70% 200g EAN 4740012035589
Kalev küpsetusšokolaad valge 200g EAN 4740012035596
 1. Kampaanias osalemiseks peab osaleja ostma kampaaniamärgistusega Vilma jahusegu või Kalevi küpsetusšokolaadi, millel on peale trükitud unikaalne 7-kohaline loosikood (näiteks 123456K) ja registreerima selle koos oma andmetega kampaanialehel vilma.kalev.eu.
 2. Koodi registreerimisega kampaanialehel kinnitab kampaanias osaleja oma isikuandmete õigsust, soovi osaleda kampaanias ning kampaania reeglitest kinnipidamist.
 3. Iga unikaalne loosikoodi number saab kampaanias osaleda vaid ühe korra.
 4. 11. Kampaania NÄDALAAUHINNAKS on 700.- eurot. Lisaks loositakse igal nädalal 2x13 purki moosi ehk 2 võitjat à 13 purki moosi.
 5. 12. Kampaania jooksul loositakse välja 8 nädalaauhinda ehk 8x700.- eurot ja kokku 208 moosipurki ehk 16 võitjat x 13 purki moosi.
 6. 13. Nädalaauhinna loosimised toimuvad iga nädala esmaspäeval alates 09.08.2021 kuni 04.10.2021 kell 00.05 ning loosimises osalevad eelneva nädala jooksul registreeritud loosi-koodid v.a. 07.09.2020 loosimine, kus osalevad kõik nädalaauhinna loosimise hetkeks registreeritud unikaalsed loosikoodid.
 7. Kampaania nädalaauhinda ei maksta välja sularahas ehk võidusumma kantakse 30 tööpäeva jooksul peale võidu registreerimist võitja poolt esitatud arveldusarvele.
 8. Nädalaauhindade võitjaid teavitatakse e-maili, telefoni või SMSi teel hiljemalt loosimisele järgneva 3 tööpäeva jooksul. Võitjate nimed avaldatakse kampaanialehel vilma.kalev.eu . Kui auhinna võitjaga pole võimalik ühendust saada loosimisele järgneva 5 tööpäeva jooksul, siis loositakse välja uus sama auhinna võitja.
 9. Auhindade võitjatega võtab korraldaja ühendust kampaaniakoodi registreerimisel esitatud kontakt e-maili aadressil või kontakttelefoni numbril.
 10. Auhindade kättesaamise aluseks on kampaania võidukoodiga Vilma jahusegu või Kalevi küpsetusšokolaadi pakendi esitamine korraldajale. Ilma kampaania pakendi esitamiseta auhinda ei väljastata.
 11. Rahalise nädalaauhinna kättesaamise vormistamiseks peab auhinna võitja saatma pildi kampaania võidupakendist, kus on selgelt näha võidukood ning pildi isikut tõendavast dokumendist. Pildid tuleb saata aadressile kampaania@orkla.ee märgusõnaga „Vilma“.
 12. Põltsamaa mooside võidud saab vormistada võitjale sobivas Kalevi šokolaadipoes (poed asuvad: Tartus, Pärnus, Narvas, Põltsamaal, Jüris, Kuressaares, Tallinnas Rotermannis, Nõmme turul ja Balti Jaama turul). Kaasas peab olema isikut tõendav dokument ja võitnud koodiga pakend.
 13. Kalevi šokolaadipoes auhinna võitu vormistades täidab auhinna võitja dokumendiblanketi, kuhu paneb kirja eesnime, perekonnanime ja isikut tõendava dokumendi numbri ning millel kinnitab allkirjaga andmete õigsust.
 14. Kampaania nädalaauhinna võidu vormistamise viimane kuupäev on 25.11.2021, pärast seda kuupäeva ei ole kampaania korraldajal kohustust nädalaauhinda väljastada.
 15. Korraldaja ei vastuta osalejate auhindade loosimisest või auhindade kätteandmisest kõrvalejäämise eest, kui kampaanias osaleja on eiranud kampaania reegleid, esitanud korraldajale enda isiku kohta puudulikke andmeid või kui korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada 5 tööpäeva jooksul või auhinda üle anda eelnevalt kokku lepitud kohas.
 16. Kampaania korraldaja võtab endale vastutuse kõigi võitudega seotud seadusjärgsete maksude tasumise eest.
 17. Korraldaja tohib kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR-kampaaniates jm korraldaja enda või tema toodete või teenustega seotud üritustel ilma võitjale selle eest tasu maksmata ja lisakokkulepet sõlmimata.
 18. Kõik kampaaniaga seotud pretensioonid tuleb esitada kirjalikult korraldajale aadressil Orkla Eesti AS, Põrguvälja tee 6, Lehmja küla, Rae vald, 75306 Harjumaa või e-posti aadressil info@orkla.ee märksõnaga „Vilma loosib, Vilma moosib kampaania“. Korraldaja vastab pretensiooni esitajale kirjalikult 7 tööpäeva jooksul pretensiooni kättesaamise kuupäevast.
 19. Kampaania kohta saab lisainfot kampaania kodulehelt vilma.kalev.eu, telefonil 687 7710 või e-posti aadressil info@orkla.ee. Kirjadele vastatakse 2 tööpäeva jooksul alates kirja kättesaamise kuupäevast.
 20. Kampaanias ei või osaleda Orkla Eesti AS-i ja kampaania korraldamisega seotud agentuuride töötajad ning nende pereliikmed.
 21. Kampaania korraldajal on õigus vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel kampaania ühepoolselt katkestada, teatades sellest viivitamatult massimeedia vahendusel.
 22. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

"Vilma loosib, Vilma moosib" kampaania privaatsuspoliitika

 1. Privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete töötlemist kampaania läbiviimisel Orkla Eesti AS-i, selle töötajat ning volitatud töötleja poolt. Privaatsuspoliitika eesmärgiks on teavitada.
 2. Privaatsuspoliitika täidab ka Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määruse (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (edaspidi määrus) artiklist 12 tulenevat andmesubjekti teavitamiskohustust.
 3. Isikuandmete vastutav töötleja on Orkla Eesti AS (korraldaja):
 • registrikood 11267031;
 • aadress Põrguvälja tee 6, Lehmja küla, Rae vald, 75306 Harjumaa;
 • telefoni nr +372 6877 710;
 • meiliaadress kalev@kalev.eu.
 1. Isikuandmete volitatud töötleja on agentuur Loom Digital OÜ:
 • Registrikood: 12823273;
 • aadress Veerenni 24, 10135, Tallinn;
 • Telefoni nr: +372 5331 6220;
 • Meiliaadress: hi@loomdigital.ee
 1. Kampaania käigus töötleb korraldaja järgnevaid isikuandmeid:
 • ees- ja perekonnanimi;
 • kontaktandmed – telefoni nr ja e-posti aadress.
 1. Isikuandmed pärinevad ankeedist, mille kampaanias osaleja täidab.
 2. Isikuandmeid töödeldakse selleks, et võidu korral oleks võimalik kampaanias osaleja nimi teatavaks teha ja temaga ühendust võtta, et auhind üle anda. Isikuandmete sellise töötlemise õiguslikuks aluseks on määruse artikli 6 lõike 1 punkt b – kampaanias osalejaga sõlmitud lepingu ehk kampaaniatingimuste täitmine.
 3. Lisaks tohib korraldaja kasutada auhinna võitnud osaleja ees- ja perekonnanime meedias, reklaamides, PR-kampaaniates jm korraldaja enda või tema toodete või teenustega seotud üritustel. Isikuandmete sellise töötlemise õiguslikuks aluseks on määruse artikli 6 lõike 1 punkt f ehk korraldaja õigustatud huvi.
 4. Isikuandmete esitamine on kampaanias osalemise eelduseks, kuna vastasel korral ei ole võimalik võitjaga ühendust võtta.
 5. Korraldaja säilitab iga nädala kampaanias osalejate andmeid kuni nädalaauhinna võitjatele auhinna üleandmiseni. See on vajalik, sest kui võitjaga ei õnnestu loosimisele järgneva 5 tööpäeva jooksul kontakti saada, loositakse välja sama nädalauhinna uus võitja. Pärast võitjale auhinna üleandmist säilitab korraldaja ainult võitjate ees- ja perekonnanimesid, et kasutada neid vajadusel meedias, reklaamides, PR-kampaaniates jm korraldaja enda või tema toodete või teenustega seotud üritustel 1 aasta jooksul nädalaauhinna loosimisest. Seejärel võitjate ees- ja perekonnanimed kustutatakse.
 6. Korraldaja edastab isikuandmeid ainult volitatud töötlejale, et volitatud töötleja saaks läbi viia auhinna loosimise.
 7. Kampaanias osalejal on määruse kohaselt oma isikuandmetega seoses järgnevad õigused.

Õigus juurdepääsule töödeldavatele andmetele

 1. Kampaanias osalejal on õigus saada kinnitus, kas korraldaja töötleb tema andmeid.
 2. Kui korraldaja on töödelnud või töötleb kampaanias osaleja isikuandmeid, on kampaanias osalejal õigus saada juurdepääs enda kohta käivatele isikuandmetele, sh andmete koosseisule ja isikule, kellele andmeid on edastatud.
 3. Võimalusel edastab korraldaja andmed taotletud viisil. Elektrooniliselt avalduse esitamisel edastatakse andmed elektroonilisel kujul, kui kampaanias osaleja ei ole avaldanud soovi saada andmed muul kujul.
 4. Esimese andmete koopia esitab korraldaja oma kulul, edasiste lisakoopiate esitamisel on korraldajal õigus nõuda mõistlikku tasu.

Õigus andmete parandamisele

 1. Kampaanias osalejal on õigus nõuda, et korraldaja parandaks teda puudutavad ebaõiged isikuandmed või kui see on vajalik töötlemise eesmärgist lähtuvalt, siis täiendaks ebatäielikke isikuandmeid.
 2. Isikuandmete parandamise või täiendamise taotluse esitamisel on kampaanias osaleja kohustatud tõendama, et korraldajal olevad andmed tema kohta on ebaõiged või ebatäielikud. Kui isik ei tõenda andmete ebaõigsust või ebatäielikkust, võib korraldaja jätta andmed muutmata.
 3. Kampaanias osalejal on õigus nõuda andmete kustutamist, kui:
 • isikuandmeid ei ole vaja algse kogumise või töötlemise eesmärgil;
 • isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
 • kampaanias osaleja on esitanud vastuväite ja puuduvad ülekaalukad õiguspärased põhjendused edasiseks töötlemiseks; või
 • kohustus kustutada tuleneb otse korraldaja suhtes kohalduvast Euroopa Liidu või liikmesriigi õigusest.
 1. Olenemata kustutamise nõude õigusliku aluse olemasolust, keeldub korraldaja andmete kustutamisest, kui see on vajalik:
 • avalikes huvides oleva ülesande või Euroopa Liidu või liikmesriigi õigusest korraldajale tuleneva kohustuse, mis näeb ette isikuandmete töötlemise, täitmiseks; või
 • õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks

Õigus piirata andmete töötlemist

 1. Kampaanias osalejal on õigus nõuda andmete töötlemise piiramist, kui:
 • ta on vaidlustanud isikuandmete õigsuse, ajaks, mis võimaldab kontrollida isikuandmete õigsust;
 • ta on esitanud vastuväite töötlemise aluseks oleva õiguspärase huvi või avaliku huvi olemasolule, ajaks, kuni kontrollitakse, õigusliku aluse olemasolu;
 • isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik ja kampaanias osaleja ei esita kustutamise nõuet; või
 • korraldaja ei vaja isikuandmeid töötlemise eesmärgil, ent kampaanias osaleja vajab neid õigusnõuete esitamiseks, koostamiseks või kaitsmiseks

Õigus andmete ülekandmisele

 1. Kampaanias osalejal on õigus nõuda andmete esitamist viisil, mis võimaldab andmeid üle kanda otse teisele isikuandmete töötlejale.
 2. Ülekandmise õigus kehtib üksnes andmete osas, mille (i) kampaanias osaleja on esitanud ise korraldajale, (ii) nõusolekul või lepingu täitmisel põhineva isikuandmete töötlemiseks ja (iii) andmeid töödeldakse automatiseeritult.

Õigus esitada vastuväiteid

 1. Kampaanias osalejal on õigus esitada vastuväide isikuandmete töötlemisele, kui töötlemine toimub avaliku huvi või korraldaja õiguspärase huvi alusel.
 2. Vastuväite esitamisel peatab korraldaja isikuandmete töötlemise, kuni kontrollib ja tõendab kampaanias osalejale, et andmeid töödeldakse õiguspäraselt.

Õigus oma õiguste kaitsele

 1. Kui kampaanias osaleja leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õiguseid, on tal õigus pöörduda nii Andmekaitse Inspektsiooni kui kohtu poole.
 2. Kui kampaanias osaleja isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õiguseid, on kampaanias osalejal õigus nõuda temale tekkinud kahju hüvitamist.

Õiguste teostamine  korraldaja  poolt

 1. Korraldaja teavitab kampaanias osalejat viimase taotlusel kasutusele võetud meetmetest 1 kuu jooksul alates taotluse saamisest.
 2. Kui kampaanias osaleja esitas isikuandmete parandamise, kustutamise või töötlemise piiramise nõude, teavitab korraldaja sellest ka isikuid, kellele isikuandmeid on avaldatud, v.a kui see osutub võimatuks või nõuaks ebaproportsionaalseid jõupingutusi.
 3. Kui 1 kuu jooksul ei ole võimalik meetmeid kasutusele võtta, võib korraldaja pikendada tähtaega 2 kuu võrra, teavitades tähtaja pikendamisest ning selle põhjusest kampaanias osalejat 1 kuu jooksul taotluse esitamisest.
 4. Kui korraldaja ei võta meetmeid vastavalt kampaanias osaleja taotlusele, esitab ta kampaanias osalejale 1 kuu jooksul põhjendatud keelduva vastuse.
 5. Kui korraldajal on kahtlusi õigusi kasutanud isiku identiteedi suhtes, võib korraldaja küsida täiendavaid andmeid, et tuvastada õigusi kasutav füüsiline isik.
 6. Korraldaja keeldub taotluse täitmisest, kui ta ei suuda tuvastada õiguste kasutaja isikut.

Nädal 39. võitjad:

700 eurot

Vallo T

13 purki moosi

Rando S
Tanel R

Nädal 38. võitjad:

700 eurot

Pille L

13 purki moosi

Anneli M
Riina T

Nädal 37. võitjad:

700 eurot

Merline V

13 purki moosi

Nikita K
Säde S

Nädal 36. võitjad:

700 eurot

Liisa P

13 purki moosi

Ene P
Sirly Ü

Nädal 35. võitjad:

700 eurot

Kaisa-Madli M

13 purki moosi

Carolain K
Reelika P

Nädal 34. võitjad:

700 eurot

Teele K

13 purki moosi

Annela T
Eleanora P

Nädal 33. võitjad:

700 eurot

Leili T

13 purki moosi

Teele P
Dairi R

Nädal 32. võitjad:

700 eurot

Piret R

13 purki moosi

Kristjan K
Kati O